• Galego
  • Español
Inicio >> Servizos >> Transporte

Transporte

Dende o CPR Plurilingüe San Fermín ofertamos o servizo de transporte escolar. Coa colaboración da empresa Autocares Benito Abalo, habilitamos dúas rutas (Cesures e Vilagarcía de Arousa) para que tódolos alumnos que o desexen poidan acudir ó noso centro.

RUTAS E PARADAS
Cesures Vilagarcía de Arousa
Cordeiro-Ferreirós Igrexa parroquial
Fábrica de Ormadisa Gasolinera Vilagarcía
Bar Couceiro As Carolinas
Bar Gina Vilanoviña en Bar Samuel
Lugar A Charca Cruce de A Goulla
Porta Raxoi Romai (A Costa)
Plazuela de Cesures Romai (Tele Club)
Casa Castaño  
Ferretería As Rías  
Redondo  
Parada de taxis de Valga  
Medela - Entrada a Xanza  
Carracedo (panadería)  

 

Se o desexa pode descargar en formato PDF o formulario de solicitude de dito servizo, así como un resumo coas rutas e as normas de necesario cumplimento para o correcto funcionamento do transporte escolar. A continuación enumeramos algún dos puntos máis salientables de dito regulamento:

Referente ós alumnos:

  • Deberán aportar unha autorización escrita polos pais nos casos excepcionais en que non usen o servizo ó finalizar a xornada lectiva.
  • Terán que levar o carné de transporte dado pola empresa.
  • Deberán manter un comportamento adecuado.
  • Non está permitido comer nos autobuses.

Referente ás familias:

  • Deberán avisar en caso de non facer uso do servizo.
  • Responsabilizaranse do coidado dos seus fillos/as ata que accedan ó autobús ou dende que baixan.
  • Deberán asumir os gastos dos danos materiais causados polos seus fillos/as.