• Galego
 • Español
Inicio >> Colexio >> Consello escolar

Consello escolar

O Consello Escolar do Centro é o máximo órgano de participación de toda a Comunidade Educativa. Está formado por:

Presidente: 

 • D. José Mª Santamaría Insua

Representantes da titularidade: 

 • D. Juan José Dorado Martínez
 • D. Jesús Vicente Varela Faílde
 • D. José Luis Moreno Blasco

Representantes dos pais:

 • Dna. Mª Rebeca López Méndez (ANPA)
 • D. Eladio Guillán Padín
 • Dna. Ana Mª Barreiro Fresco
 • Dna. Milagros Santana Rivero

Representantes do profesorado:

 • Dna. Mónica González Rosende
 • D. César Tejada Cid
 • Dna. Dolores Fresco Torres 
 • Dna. Amparo Sánchez Fariña

Representantes do alumnado:

 • D. Marco Eladio Guillán Figueras
 • Dna. Laura Méndez Landín

Representante do Persoal de Administración e Servizos:

 • Dna. Mª Luisa Fernández Treviño